News:

Hi!

Welcome to my DIY audio forum.

Cheers
Per-Anders Sjöström

Main Menu

SST01, Soft start information

Started by byggareandy, June 14, 2005, 11:52:25 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

byggareandy

Hi Per-Anders, I'm thinking of buying a soft start for my Aleph 5 building and I have some questins regarding the component list.

1. I'm going to use two transformers 2*24V 300 VA, is it possible to connect both of them directly to the board via the 3-pole WAGO? Or do you have a suggestion for what to use instead? For exampel, could I use a "ELFA 48-250-22" or something simulair?

2. The resitor R1 100 ohm 5W with the ELFA number 62-463-79
isn't in their stock any longer. Is there any problem with replacing it with 60-038-67?

/Andy
Ingen signatur för tillfället

peranders

1 Föreslagen kontakt är inte godkänd 230 v tillämpningar misstänker jag. Använder skruvplint om du ska ansluta två transformatorer eller så kan du kontaktpressa sladdarna om du ska använda Wago. Du får inte använda mer än en tråd i Wagoplint. Då får du ingen tillförlitlig anslutning.

2 Elfa har bytt fabrikat men alla 5 wattstyper fungerar. De har väl tre eller fyra modeller som kan vara lämpliga.
/Per-Anders Sjöström, owner of this forum

Homepage with my DIY hifi stuff

byggareandy

OK, 48-379-36 borde funka, 230V/6A, tar upp till 2.5 kvadrats ledningsarea o.s.v. Vad är det som avgör om man får en tillförlitlig anslutning i fallet då man ansluter två ledare till en plint? Är en skruvplint samma sak som en sockerbit 48-357-08?

/Andy
Ingen signatur för tillfället

peranders

Ledningsarea på 230 sidan räcker med enkvadrat. När du väljer skrivplint bör du välja en som har trådskydd. Sockerbitsmodellen är mindre bra, att bara ha en skruv rätt och slätt.
Föreslagen plint är OK.
/Per-Anders Sjöström, owner of this forum

Homepage with my DIY hifi stuff