Sjöström Audio DIY forum

Projects => Power supplies => Topic started by: bugared on May 24, 2015, 03:24:47 PM

Title: Kortsluten SST-01
Post by: bugared on May 24, 2015, 03:24:47 PM
Hej jag har en SST-01 i en provrigg tyvärr gick den sönder igår(lägg inte den på ett sågbord i metall)har bytt alla halvledare, relä 1 drar men inte 2,vad kan det vara tror du?
M.v.h
Bert
Title: Re: Kortsluten SST-01
Post by: peranders on May 24, 2015, 03:37:52 PM
Leta fram en 24-30 V DC källa när du meckar och mäter, helst. Anslut vid likriktarbryggans + och -.

Prova först med att diodmäta transistorerna. "plus" (röd sladd) på basen och "svart" på kollektor respektive emitter. Du ska få 0,6-0,65V om det är helt.

Kolla över att dioderna är hela.

Lägg på 24 VDC och mät spänningarna runt T1 och T2.
Title: Re: Kortsluten SST-01
Post by: bugared on May 24, 2015, 05:53:11 PM
Hej jag bytte ut alla dioder och transistorer till ny friska,den blev kortsluten precis vid zenerdioden och 4007.
Bert
Title: Re: Kortsluten SST-01
Post by: peranders on May 24, 2015, 06:24:13 PM
... och det funkar nu hoppas jag?
Title: Re: Kortsluten SST-01
Post by: bugared on May 25, 2015, 12:32:32 PM
Hej samma fel fortfarande kan relät fått en smäll?
Bert
Title: Re: Kortsluten SST-01
Post by: peranders on May 25, 2015, 05:58:24 PM
Har spolen någon resistans?

Har du 24 V över spolen efter att fördröjningstiden har gått ut?
Title: Re: Kortsluten SST-01
Post by: bugared on May 25, 2015, 06:24:44 PM
Båda reläna fungerar,när jag startar den så dra relä 1 sen händer inget alls ingen spänning på utgående.
Bert
Title: Re: Kortsluten SST-01
Post by: peranders on May 25, 2015, 07:31:26 PM
Menar du "Phase out"? Mätt i förhållande till Nollan?
Title: Re: Kortsluten SST-01
Post by: bugared on May 26, 2015, 07:13:07 PM
Hej det stora motståndet R1 var helt trasigt ingen kontakt alls vid ohm mätning.
Bert
Title: Re: Kortsluten SST-01
Post by: peranders on May 26, 2015, 07:20:01 PM
Det funkar nu?
Title: Re: Kortsluten SST-01
Post by: bugared on May 27, 2015, 09:31:18 AM
Yes :-) Tackar!
Bert