Sjöström Audio DIY forum

Projects => Power supplies => Topic started by: byggareandy on June 14, 2005, 11:52:25 PM

Title: SST01, Soft start information
Post by: byggareandy on June 14, 2005, 11:52:25 PM
Hi Per-Anders, I'm thinking of buying a soft start for my Aleph 5 building and I have some questins regarding the component list.

1. I'm going to use two transformers 2*24V 300 VA, is it possible to connect both of them directly to the board via the 3-pole WAGO? Or do you have a suggestion for what to use instead? For exampel, could I use a "ELFA 48-250-22" or something simulair?

2. The resitor R1 100 ohm 5W with the ELFA number 62-463-79
isn't in their stock any longer. Is there any problem with replacing it with 60-038-67?

/Andy
Title: SST01, Soft start information
Post by: peranders on June 15, 2005, 08:56:28 AM
1 Föreslagen kontakt är inte godkänd 230 v tillämpningar misstänker jag. Använder skruvplint om du ska ansluta två transformatorer eller så kan du kontaktpressa sladdarna om du ska använda Wago. Du får inte använda mer än en tråd i Wagoplint. Då får du ingen tillförlitlig anslutning.

2 Elfa har bytt fabrikat men alla 5 wattstyper fungerar. De har väl tre eller fyra modeller som kan vara lämpliga.
Title: SST01, Soft start information
Post by: byggareandy on June 15, 2005, 12:19:00 PM
OK, 48-379-36 borde funka, 230V/6A, tar upp till 2.5 kvadrats ledningsarea o.s.v. Vad är det som avgör om man får en tillförlitlig anslutning i fallet då man ansluter två ledare till en plint? Är en skruvplint samma sak som en sockerbit 48-357-08?

/Andy
Title: SST01, Soft start information
Post by: peranders on June 15, 2005, 01:20:04 PM
Ledningsarea på 230 sidan räcker med enkvadrat. När du väljer skrivplint bör du välja en som har trådskydd. Sockerbitsmodellen är mindre bra, att bara ha en skruv rätt och slätt.
Föreslagen plint är OK.