News:

Hi!

Welcome to my DIY audio forum.

Cheers
Per-Anders Sjöström

Main Menu

Svar till Eivind

Started by peranders, August 31, 2006, 01:28:39 PM

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

peranders

/Per-Anders Sjöström, owner of this forum

Homepage with my DIY hifi stuff

peranders

SENSE:
I normala fall används inte dessa ingångar utan kortsluts med en tennklump på undersidan av kortet. Denna funktion är till för att kompensera för spänningsfall när man har långa ledningar. Vad man gör är helt enkelt att flytta punkten för motkopplingen.

Utspänningen styrs av två komponenter:

Referensspänning:
Referensspäningen som är vald till 5 volt (LM431) eller cirka 7 volt (LM329). LM431 ändras från 2.5 till 35 volt med hjälp av R4, R5 (R6 används för trimning)

Förstärkning:
Förstärkningen är satt av R9/R8 + 1

Önskar du 3.3 volt så måste du ha en referensspäning på 2.5 volt samt en förstärkning på 1.32 => kvoten på motstånden skall vara 0.32.

NE5534 kan fungera men det är inte verifierat. OPA134 och AD825 fungerar.

R10, C9 är "just in case" och används normalt inte. Ersätt R10 med en tråd, bestycka inte C9. Om du av en händelse ska använda NE5534 så måste den kompenseras vid låga förstärkningar, 22pF ska anslutas mellan pinne 5 och 8.

Vid låga utspänningar måste opampen spänningsförsörjas via R12 SÅVIDA du inte har en opamp som fungerar bra på mycket låga spänningar.

DZ1 byts mot en lysdiod när utspäningen är under 10 volt ungefär. Notera också hur den ska vara vänd. Den ska lysa i drift. Denna komponent åstadkommer en DC skift så att utgången på opampen håller inom sin maximala gräns. Denna kan uteslutas om opampen matas via R12. Om du matar denna via R11 så blir maximal utspäning till T5 utspäninngen minus 1-2 volt och det räcker inte för att få önskad utspänning. Zenern/lysdioden är alltså till för att flytta opampen utspänningen neråt till sitt aktiva område som då man vara 1-3 volt.

Jag rekommenderar dig att ta del av Walt Jung's originalartikel. Den är ganska "pratig" men i den stora textmassan finns bra fakta.
/Per-Anders Sjöström, owner of this forum

Homepage with my DIY hifi stuff